Muziektherapie bij dementie is het overwegen waard

Stephanie Stassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4022

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval bij resultaten over de invloed van muziektherapie op agitatie en agressie was onjuist, waardoor de betreffende zin ten onrechte de indruk wekte dat het effect statistisch significant was. De zin moet luiden:

Mogelijk verbetert muziektherapie eveneens gedragsproblemen door agitatie en agressie, maar deze bevinding bleek niet significant (SMD: -0,07; 95%-BI: -0,24 -0,10).

Muziektherapie omvat therapeutisch luisteren, zingen, bewegen op muziek of een instrument bespelen. Het vermindert depressieve symptomen en gedragsproblemen in het algemeen bij patiënten met dementie. Hiervoor zijn aanwijzingen met gemiddelde bewijskracht in de literatuur volgens Jenny van der Steen en collega’s, die er een Cochrane-review over schreven ( online 23

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties