Musculoskeletale klachten vaak ten onrechte aan Lyme-ziekte toegeschreven

Onderzoek
A.A.M. Blaauw
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:474-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of bij patiënten met persisterende klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, bij wie elders de diagnose ‘Lyme-ziekte’ was gesteld, inderdaad Lyme-ziekte aanwezig was.

Plaats

Polikliniek Reumatologie, Eemlandziekenhuis Amersfoort en Academisch Ziekenhuis Utrecht, Utrecht.

Opzet

Descriptief, prospectief.

Methode

Op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek, vroegere medische gegevens en classificatiecriteria voor Lyme-ziekte werd vastgesteld of er Lyme-ziekte in het spel was (geweest) of niet.

Resultaten

Gedurende een periode van 2 jaar werden 37 achtereenvolgende patiënten met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar onderzocht. Bij 20 patiënten (54) was inderdaad sprake (geweest) van Lyme-ziekte. Van deze 20 patiënten hadden 2 patiënten erythema migrans, 1 patiënt actieve synovitis van een knie, 1 patiënt acrodermatitis chronica atrophicans (deze 4 patiënten waren niet behandeld) en 1 patiënt persisterende chronische oligoartritis. Bij 17 patiënten bleek de diagnose ‘Lyme-ziekte’ ten onrechte gesteld, voornamelijk op basis van aspecifieke, niet-inflammatoire klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Conclusie

In de onderzochte patiëntengroep met persisterende houdings-bewegingsklachten was de diagnose ‘Lyme-ziekte’ vrijwel even vaak terecht als ten onrechte gesteld.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.dr.A.A.M.Blaauw en prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatologen.

Contact mw.dr.A.A.M.Blaauw

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties