Mucositis bij longontsteking door Mycoplasma

Klinische praktijk
Alinda G. Vos
Michèle H.J. Goossens
Steven F.T. Thijsen
Sanjay U.C. Sankatsing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6375
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Mycoplasma pneumoniae is een veelvoorkomende verwekker van luchtweginfecties bij met name adolescenten. Vrij onbekend is dat een infectie gepaard kan gaan met extrapulmonale manifestaties waaronder een M. pneumoniae-geassocieerde mucositis (MPAM).

Casus

Een 19 jaar oude Nederlandse man werd opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige mucositis: stomatitis met bilaterale conjunctivitis, urethritis en mild exantheem op de armen. Hij had sinds een week klachten van hoesten en koorts. Er werd uitgebreid microbiologisch onderzoek ingezet. Na een aantal dagen bleek zowel de IgM-titer als PCR-onderzoek van een keelwat, verkregen bij opname, positief te zijn voor M. pneumoniae. Er werd gestart met doxycycline waarna er een snelle klinische verbetering optrad. Na 14 dagen waren de mucosa-afwijkingen zo goed als genezen.

Conclusie

Infecties met M. pneumoniae kunnen gepaard gaan met de trias stomatitis, conjunctivitis en urethritis in afwezigheid van uitgebreide huidafwijkingen. De prognose is gunstig.

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. A.G. Vos, aios interne geneeskunde; dr. S.U.C. Sankatsing, internist-infectioloog.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. M.H.J. Goossens, kinderarts.

Afd. Medische microbiologie: dr. S.F.T. Thijsen, medisch microbioloog.

Contact drs. A.G. Vos (avos2@diakhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Alinda G. Vos ICMJE-formulier
Michèle H.J. Goossens ICMJE-formulier
Steven F.T. Thijsen ICMJE-formulier
Sanjay U.C. Sankatsing ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties