Mucositis bij longontsteking door Mycoplasma
Open

Casuïstiek
11-10-2013
Alinda G. Vos, Michèle H.J. Goossens, Steven F.T. Thijsen en Sanjay U.C. Sankatsing

Achtergrond

Mycoplasma pneumoniae is een veelvoorkomende verwekker van luchtweginfecties bij met name adolescenten. Vrij onbekend is dat een infectie gepaard kan gaan met extrapulmonale manifestaties waaronder een M. pneumoniae-geassocieerde mucositis (MPAM).

Casus

Een 19 jaar oude Nederlandse man werd opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige mucositis: stomatitis met bilaterale conjunctivitis, urethritis en mild exantheem op de armen. Hij had sinds een week klachten van hoesten en koorts. Er werd uitgebreid microbiologisch onderzoek ingezet. Na een aantal dagen bleek zowel de IgM-titer als PCR-onderzoek van een keelwat, verkregen bij opname, positief te zijn voor M. pneumoniae. Er werd gestart met doxycycline waarna er een snelle klinische verbetering optrad. Na 14 dagen waren de mucosa-afwijkingen zo goed als genezen.

Conclusie

Infecties met M. pneumoniae kunnen gepaard gaan met de trias stomatitis, conjunctivitis en urethritis in afwezigheid van uitgebreide huidafwijkingen. De prognose is gunstig.