MS chronische vaatafwijking?

MS chronische vaatafwijking?
Martin Kabos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C494

Multipele sclerose (MS) is mogelijk geen chronische ziekte aan het centrale zenuwstelsel, maar een ziekte aan het vaatstelsel. De Italiaanse vaatarts Paolo Zamboni concludeert dat MS-patiënten vaak afwijkingen hebben aan vaten die door het centrale zenuwstelsel lopen. Deze zouden leiden tot afwijkende doorbloedingspatronen in de hersenen, die op hun beurt tot MS-afwijkingen zouden leiden.

Zamboni heeft na zijn beeldvormende onderzoeken inmiddels endovasculaire ballonkatheterisaties verricht bij 65 MS-patiënten. De arts uit Ferrara begon zijn onderzoeken toen bij zijn destijds 37-jarige vrouw MS geconstateerd werd en zij was ook de eerste patiënt die zijn team geopereerd heeft. 18 maanden na behandeling bleek het aantal patiënten zonder MS-aanvallen gestegen en het aantal met nieuwe MS-afwijkingen in de hersenen gedaald (J Vasc Surg. 2009;5:1348-58). De auteurs wijzen zelf op de beperkingen van hun onderzoek: het had geen controlegroep, was niet geblindeerd en patiënten mochten immuunsuppressiva blijven gebruiken. Zij bepleiten een geblindeerde en gerandomiseerde vergelijking van medicatie met en zonder vaatbehandeling.

In hun eerste publicatie in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2009;80:392-9) beschreven Zamboni et al. bij 91% van de MS-patiënten specifieke vaatafwijkingen. Dit onderzoek werd verricht bij 65 MS-patiënten en een controlegroep (n = 235). Allen werden onderzocht met kleuren-dopplerecho met hoge resolutie en selectieve venografie. De v. azygos bleek afwijkend bij 86% van de MS-patiënten en de vv. jugulares internae bij 91%. De auteurs spreken van chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie (CCSVI) en leggen verband met de verschillende typen MS.

Artsen van Buffalo University in New York hebben op 10 februari 2010 hun bevindingen bij een grote groep Amerikaanse MS-patiënten bekendgemaakt (www.buffalo.edu/news/10937). Zij vonden bij meer dan 55% van 256 patiënten vaatvernauwingen, tegenover bijna 26% van de controlegroep.

De bevindingen van Zamboni et al. hebben inmiddels ook aandacht in de lekenpers gekregen. Zo beschreef het ANP eind vorig jaar de vaatbehandeling (‘liberation treatment’) als mogelijke doorbraak in de MS-behandeling.

Het MS Amsterdam Centrum van het VU medisch centrum is een kleinschalig onderzoek bij 20 patiënten begonnen, met een controlegroep van 20 personen. Het centrum waarschuwt tegen voorbarig optimisme: ‘Ons advies blijft om af te zien van de behandelingen die op dit moment op een aantal plaatsen wordt aangeboden, zoals ballondilatatie of het plaatsen van stents. Het weinige onderzoek biedt geen enkele garantie dat de voordelen op lange termijn groter zullen zijn dan de nadelen.’ (Bijdrage: Matin Kabos.)

Gerelateerde artikelen

Reacties