Geen vaatafwijkingen bij MS

Geen vaatafwijkingen bij MS
Martin Kabos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C617

Vernauwingen in de halsaderen bij patiënten met multipele sclerose (MS) zijn zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van MS, zo concluderen onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam van het VUmc. In een persbericht stellen zij: ‘Bij recent voltooid onderzoek vonden wij dat vernauwingen in de halsaderen in gelijke mate voorkomen bij patiënten met MS als bij gezonde personen. Bovendien blijkt dat deze vernauwingen niet leiden tot problemen met de afvoer van bloed uit de hersenen.’ De onderzoekers raden een dotterbehandeling van deze aderen dan ook af.

Eerder berichtten wij over de bevindingen van de Italiaanse vaatchirurg Zamboni (Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C494). Volgens hem wordt MS niet veroorzaakt door een ontregeling van het immuunsysteem, maar door ‘chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie’. Patiënten met MS zouden baat hebben bij een dotterbehandeling en Zamboni verrichtte een oriënterend onderzoek met deze behandeling. Bij MS-patiënten wereldwijd waren de verwachtingen zeer hooggespannen en ook Nederlandse MS-patiënten laten zich al behandelen in Duitsland en Polen. In het VUmc werden 20 MS-patiënten en 20 personen zonder MS onderzocht met MR-venografie op de aanwezigheid van vernauwingen in de aderen. Ook de bloedafvoer in de hersenen werd bekeken.8 van de 20 controlepersonen en 10 van de 20 MS-patiënten hadden vernauwingen van de halsaderen. De grootte en de richting van bloedstroom in de hersenen was normaal bij alle deelnemers. De onderzoekers: ‘Afwijkingen in het veneuze systeem zijn dus ongeveer even vaak te zien bij MS-patiënten als bij gezonde controlepersonen. Omdat er bij geen enkele onderzochte persoon sprake is van veranderingen van de bloedstroom, gaat het om normale variaties en zeker niet om afwijkingen die behandeling behoeven.’

Zij wijzen er wel op dat hun onderzoek is gedaan met relatief weinig proefpersonen en dat het mogelijk is dat andere technieken aanvullende inzichten opleveren. Het VUmc zal het onderzoek voortzetten met een grotere groep patiënten. (Bijdrage: Martin Kabos.)

Gerelateerde artikelen

Reacties