Morphine bij acuut longoedeem

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1954;98:43