Longoedeem na een tentamen suicidii: postobstructief longoedeem

Klinische praktijk
Matthijs P. Somford
Frits J. Schuitemaker
Dagmar I. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B43
Abstract

Samenvatting

Een 32-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende Hulp gebracht na een mislukte poging tot verhanging. Bij hem ontstond in korte tijd het beeld van een massaal longoedeem zonder tekenen van cardiale afwijkingen. Dit beeld heet postobstructief longoedeem en wordt gezien na opheffing van een bovensteluchtwegobstructie. Hierdoor ontstaat, vanwege een sterk negatieve intrathoracale druk, een verhoging van de veneuze terugvloed van bloed naar het hart en een toename van de pulmonale capillaire hydrostatische druk. De behandeling van postobstructief longoedeem is ondersteunend, en bestaat uit zuurstoftoediening met eventueel beademing. Patiënt herstelde van het longoedeem, maar overleed enkele dagen later aan de gevolgen van irreversibel hypoxisch-ischemisch hersenletsel. Het is van belang om postobstructief longoedeem te overwegen bij onbegrepen niet-cardiaal longoedeem, vooral bij jonge mannen die tegen een weerstand in geademd hebben.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, afd. Heelkunde, Breda.

drs. M.P. Somford, arts in opleiding tot ortopedisch chirurg; drs. D.I. Vos, chirurg.

Afd. Intensive Care: drs. F.J. Schuitemaker, internist-intensivist.

Contact drs. D.I. Vos (dvos@amphia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2008

Ook interessant

Reacties