Morfine geïndiceerd bij patiënten met astma cardiale?

Aanwijzingen voor negatieve effecten van morfine
Stand van zaken
30-11-2015
Thijs W.H. Flinsenberg, Joep van der Leeuw, Asaf Gafni, Antonie J.H.H.M. van Oostrom en Jeroen P.H. van Wijk

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. T.W.H. Flinsenberg en dr. J. van der Leeuw, aiossen interne geneeskunde; dr. J.P.H. van Wijk, internist-endocrinoloog.

Afd. Cardiologie: dr. A.J.H.H.M. van Oostrom, cardioloog-elektrofysioloog.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Spoedeisende Hulp, Alkmaar.

Drs. A. Gafni, SEH-arts.

Contactpersoon: dr. T.W.H. Flinsenberg (thijsflinsenberg@gmail.com).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Thijs W.H. FlinsenbergICMJE-formulier
Joep van der LeeuwICMJE-formulier
Asaf GafniICMJE-formulier
Antonie J.H.H.M. van OostromICMJE-formulier
Jeroen P.H. van WijkICMJE-formulier