Morfine geïndiceerd bij patiënten met astma cardiale?

Aanwijzingen voor negatieve effecten van morfine
Stand van zaken
30-11-2015
Thijs W.H. Flinsenberg, Joep van der Leeuw, Asaf Gafni, Antonie J.H.H.M. van Oostrom en Jeroen P.H. van Wijk
Aanvaard op 28-10-2015.
Gepubliceerd op 30-11-2015.
In print verschenen in week 50 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9388