Morfine geïndiceerd bij patiënten met astma cardiale?

Aanwijzingen voor negatieve effecten van morfine
Stand van zaken
30-11-2015
Thijs W.H. Flinsenberg, Joep van der Leeuw, Asaf Gafni, Antonie J.H.H.M. van Oostrom en Jeroen P.H. van Wijk
  • Morfine heeft volgens de huidige Nederlandse en Europese richtlijnen een plaats bij de behandeling van patiënten met astma cardiale.
  • Er zijn geen onderzoeken die een verbetering van objectieve parameters laten zien bij gebruik van morfine bij patiënten met astma cardiale.
  • Enkele grote retrospectieve cohortstudies suggereren een verhoogd risico op mortaliteit wanneer morfine wordt gebruikt bij patiënten met astma cardiale, ook na correctie voor confounders. Daarnaast is morfine mogelijk geassocieerd met een verhoogde kans op opname op de intensive care.
  • Men dient terughoudend te zijn met het gebruik van morfine bij patiënten met astma cardiale.