Aanwijzingen voor negatieve effecten van morfine

Morfine geïndiceerd bij patiënten met astma cardiale?

Klinische praktijk
Thijs W.H. Flinsenberg
Joep van der Leeuw
Asaf Gafni
Antonie J.H.H.M. van Oostrom
Jeroen P.H. van Wijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9388
Abstract

Samenvatting

  • Morfine heeft volgens de huidige Nederlandse en Europese richtlijnen een plaats bij de behandeling van patiënten met astma cardiale.
  • Er zijn geen onderzoeken die een verbetering van objectieve parameters laten zien bij gebruik van morfine bij patiënten met astma cardiale.
  • Enkele grote retrospectieve cohortstudies suggereren een verhoogd risico op mortaliteit wanneer morfine wordt gebruikt bij patiënten met astma cardiale, ook na correctie voor confounders. Daarnaast is morfine mogelijk geassocieerd met een verhoogde kans op opname op de intensive care.
  • Men dient terughoudend te zijn met het gebruik van morfine bij patiënten met astma cardiale.
Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. T.W.H. Flinsenberg en dr. J. van der Leeuw, aiossen interne geneeskunde; dr. J.P.H. van Wijk, internist-endocrinoloog.

Afd. Cardiologie: dr. A.J.H.H.M. van Oostrom, cardioloog-elektrofysioloog.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Spoedeisende Hulp, Alkmaar.

Drs. A. Gafni, SEH-arts.

Contact dr. T.W.H. Flinsenberg (thijsflinsenberg@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Thijs W.H. Flinsenberg ICMJE-formulier
Joep van der Leeuw ICMJE-formulier
Asaf Gafni ICMJE-formulier
Antonie J.H.H.M. van Oostrom ICMJE-formulier
Jeroen P.H. van Wijk ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Arnoud
Eerenbeemt

Een kleinigheidje! Ongetwijfeld heeft slechts uw zet- of tikduiveltje toegeslagen. Uw kundige en nauwgezette redactie weet immers minstens zo goed als ik dat 'asthma cardiale' Latijn is en dus een ouderwetse -h- behoeft.

Arnoud Eerenbeemt

zou het in bepaalde omstandigheden vanuit palliatief oogpunt toch niet te verkiezen zijn om bij patiënten met een slechte prognose (waarbij bv afspraak niet beademen gemaakt is) met een asthma cardiale toch morfine te geven?

want hoewel morfine de kans op een fatale afloop vergroot geeft het de patiënt wel vaak verlichting van een stikervaring.

Jan de Waard, huisarts

Morfine is bewezen effectief bij de bestrijding van dyspneu en wordt ook geadviseerd in de palliatieve richtlijnen. Indien een patient in een palliatief traject een asthma cardiale ontwikkelt gaat het comfort voor op de kans op overleven. In dit geval is de indicatie niet de behandeling van asthma cardiale, maar comfort, en lijkt morfine een goede optie. Bij een individuele patiënt kan er zeker reden zijn om van de optimale behandeling af te wijken, maar het reflexmatig geven van morfine als eerste behandeling is ons inziens niet gegrond.