Molecular neuroscience

Media
P. Revest
A. Longstaff
W.A. van Gool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:436

P.Revest en A.Longstaff, Molecular neuroscience. 237 bl., fig., tabellen. BIOS, Oxford 1998. ISBN 1-85996-250-5. Prijs: ingen. ƒ 67,10.

In de inleiding van dit boek geven de auteurs een voorbeeld van een eigentijdse, bijzondere vorm van geheimtaal: ‘The gene locus was targeted by homologous recombination using two flanking fragments of 5…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties