Molecular biology of the cell

Media
J. Wilson
T. Hunt
C.D. Dijkstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1571

J.Wilson en T.Hunt, Molecular biology of the cell. A problems approach. 4e druk. 711 bl., fig., tabellen. Garland Science, New York 2002. ISBN 0-8153-3577-6. Prijs: ingen. € 36,27.

Het betreft hier de vierde uitgave van een boek dat gebruikt kan worden naast het boek The molecular biology of the cell

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties