Moeten patiënten met een gewrichtsprothese bij een (vermoedelijke) bacteriële ontsteking profylactisch antibioticum gebruiken?

Klinische praktijk
C.J.E. Kaandorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:137

VRAAG 1. Patiënten met een gewrichtsprothese wordt vaak door specialist of huisarts geadviseerd om bij een (vermoedelijke) bacteriële ontsteking profylactisch een antibioticum te gebruiken. Daarmee zou een ontsteking in het artificiële gewricht kunnen worden voorkomen of de kans daarop worden verkleind. Dit beleid lijkt mij correct bij een infectie met koorts. Maar ook bij een lokale huidinfectie zonder algemene ziekteverschijnselen – bijvoorbeeld bij een furunkel, een ontstoken likdoorn, een ingegroeide teennagel en dergelijke – wordt een breedspectrumantibioticum voorgeschreven. Is aangetoond, bijvoorbeeld met een vergelijkend onderzoek, dat dit zinvol is? En wanneer het niet is aangetoond, is het dan correct om ‘voorzichtigheidshalve’ toch maar een breedspectrumantibioticum voor te schrijven?

ANTWOORD. In de huidige richtlijnen wordt aanbevolen profylactisch antibiotica te gebruiken bij patiënten met een gewrichtsprothese in geval van een infectie, vooral een huidinfectie en in het bijzonder als die dezelfde extremiteit betreft. Deze aanbevelingen berusten voornamelijk op ervaringen met ernstig zieke…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties