Antibiotische preventie van hematogene bacteriële artritis

Klinische praktijk
C.J.E. Kaandorp
D. van Schaardenburg
P. Krijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1808-11
Abstract

Samenvatting

- De gevolgen van bacteriële artritis zijn ernstig: de sterfte bedraagt 10-15 en er is gewrichtsfunctieverlies bij 25-50 van de overlevenden. Ongunstige prognostische factoren zijn: een hoge leeftijd, een tevoren bestaande gewrichtsziekte en een geïnfecteerd gewricht met een prothese.

- De incidentie van bacteriële artritis is laag: 2-6 per 100.000 personen per jaar. Patiëntgebonden risicofactoren zijn een hoge leeftijd, het hebben van een gewrichtsziekte - vooral reumatoïde artritis -, van diabetes mellitus en van een gewrichtsprothese. Situaties die kunnen leiden tot een gewrichtsinfectie zijn vooral huidinfecties aan de voeten en slechts zelden invasieve medische of tandheelkundige ingrepen.

- Vanwege de ernst van de aandoening wordt antibiotische profylaxe van hematogene bacteriële artritis in richtlijnen aanbevolen bij patiënten met een gewrichtsprothese. Vanwege de zeldzaamheid ervan is het echter de vraag of de voordelen van profylaxe opwegen tegen de nadelen van grootschalig antibioticagebruik, zoals bijwerkingen, kosten en toename van resistentie bij bacteriën.

- Op basis van een besliskundige analyse voor een grote groep patiënten met gewrichtsziekten blijkt antibiotische behandeling van huidinfecties (kosten)effectief in het voorkómen van hematogene bacteriële artritis, vooral bij hoogrisicopatiënten. Daarentegen is profylaxe bij medische en tandheelkundige ingrepen niet (kosten)effectief, behalve wellicht voor een kleine groep patiënten met een zeer sterk verhoogd risico.

Auteursinformatie

Jan van Breemen Instituut, Centrum voor Reumatologie en Revalidatie, Amsterdam.

Mw.dr.C.J.E.Kaandorp, arts; dr.D.van Schaardenburg, reumatoloog.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrum voor Klinische Besliskunde, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Mw.P.Krijnen, epidemioloog.

Contact mw.dr.C.J.E.Kaandorp, Willem Pijperstraat 13, 1077 XK Amsterdam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties