Moet ik een papa zeggen dat hij niet de vader is van zijn kind?

Recht
07-08-2015
A.C. (Aart) Hendriks en Y.M. (Yvonne) Drewes

Per 15 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Moet ik een papa zeggen dat hij niet de vader is van zijn kind?

Context van vraag

Vaders zijn niet altijd de biologische vaders van hun kinderen. Als dat nog niet bekend is, kan dat op enig moment later aan het licht komen, zonder dat betrokkenen dat vooraf wilden. De afwezigheid van een bloedband kan een nevenbevinding zijn van onderzoek of blijken doordat moeder of een ander de arts hiervan in kennis stelt. Wat is dan uw rol als arts?

Juridische achtergrond

Het recht biedt geen eenduidig antwoord op de vraag of u een vader of kind over de afwezigheid van bloedverwantschap moet informeren als de vader of het kind daar zelf niet expliciet om heeft gevraagd. Wel is er een juridisch kader over hoe om te gaan met nevenbevindingen van erfelijkheidsonderzoek en met geheimen in de familiesfeer. Daarbij zijn het recht op weten, het recht op niet-weten, het recht om te weten van wie je afstamt en ...