Moet de huid vóór vaccinatie gedesinfecteerd worden?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1518

VRAAG 18. Telkenmale blijkt er onduidelijkheid te zijn over de noodzaak tot desinfectie van de huid met alcohol of jodiumtinctuur, voorafgaand aan een intramusculaire of subcutane vaccinatie. Welke mening bent u in dezen toegedaan?

Maakt u onderscheid tussen levendverzwakt vaccin, andere vaccins, sera of immunoglobulinen voor wat betreft de desinfectie? Kan het om reden van effectiviteit zelfs af te raden zijn bij toediening van bepaalde vaccins de huid tevoren te desinfecteren?

ANTWOORD. Bij de uitvoering van het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma bestaan op dit punt twee stromingen. Een groep desinfecteert de huid voor iedere injectie, de andere doet dit niet. In beide groepen zijn infectieuze complicaties uitermate zeldzaam, waarschijnlijk door de goede hygiënische toestand van de Nederlandse kinderen. Hoe men de praktijk uitvoert, wordt vooral bepaald door traditie. Bij een evident vieze huid is reiniging en desinfectie voor iedere injectie uiteraard geïndiceerd. Bij ‘schoon ogende’ personen kan desinfectie eventueel achterwege worden gelaten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties