Moderne communicatiemiddelen verhogen opkomst chlamydiascreening

Moderne communicatiemiddelen verhogen opkomst chlamydiascreening
Hidde Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1291

Brieven, e-mails en sms’jes om jonge mensen te herinneren aan de oproep om zich te laten screenen voor chlamydia, verhogen de opkomst sterk. Bovendien bereiken deze middelen specifieke hoogrisicogroepen. Dat schrijft een consortium van Nederlandse wetenschappers, artsen en beleidsmakers in BMC Public Health (2012; 9 maart 2012).

In 2008 startte Nederland in 3 gebieden met een pilot waarbij jongeren van 16-29 jaar zich konden laten screenen op Chlamydia trachomatis, om zo de geslachtsziekte die deze bacterie veroorzaakt terug te dringen. In 2 rondes kregen respectievelijk circa 250.000 en 300.000 personen een brief waarin ze gevraagd werden een kit aan te vragen waarmee ze een testmonster terug konden sturen. Wanneer de jongeren na 4 weken niet reageerden kregen zij een herinneringsbrief toegestuurd. In totaal reageerden in beide rondes respectievelijk 21 en 14% op de oproep, 42% van alle aanvragen kwam pas na de 2e brief.

Ook het terugsturen van het monster gebeurde veelal na een herhalingsoproep. Een derde van alle kits kwam pas terug na een 1e of 2e herinnering via e-mail of sms. Daarmee steeg het aantal geretourneerde samples van 10 naar 14% in ronde 1 en van 7 naar 10% in ronde 2.

Bijkomende winst was dat met de herinnering hoogrisicogroepen werden bereikt, zoals Afrikanen, Surinamers en Antillianen en mensen met meerdere partners. Vooral de 1e herinneringsbrief om het pakket te bestellen had een gunstig effect. Op sms en e-mail reageerden significant meer mannen en personen in het hoogste leeftijdcohort (25-29 jaar). Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien dat het inzetten van brieven en modernere communicatiemiddelen belangrijke hulpmiddelen zijn om een hoge opkomst te garanderen.

(Bijdrage: Hidde Boersma.)

Gerelateerde artikelen

Reacties