Misselijkheid en braken bij chemotherapie voorkómen met anti-emetica

Man die zijn hand voor de mond houdt
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7516

Waarom dit onderzoek?

Misselijkheid en braken bij chemotherapie kan een slechtere kwaliteit van leven, vermoeidheid, angst, verlies van werk, behoefte aan parenterale voeding, gastro-intestinale complicaties en verminderde therapietrouw tot gevolg hebben. Eerdere systematische reviews over de preventieve werking en veiligheid van anti-emetica waren gericht op één anti-emeticum of een specifieke…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Misselijkheid en braken na chemotherapie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties