Mishandeling van vrouwen binnen de partnerrelatie: signalering in de medische praktijk

Klinische praktijk
S.H. Lo Fo Wong
A.L.M. Lagro-Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:6-3
Abstract

Dames en Heren,

Mishandeling binnen de partnerrelatie (‘partnergeweld’) komt veel vaker voor dan vermoed. Vrouwen zijn wereldwijd veel vaker het slachtoffer dan mannen. Tenminste 1 op de 5 vrouwen heeft ooit in een intieme partnerrelatie lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of combinaties hiervan ervaren.1 2 De negatieve gevolgen voor de gezondheid op de korte en lange termijn worden algemeen erkend. Ook maken mishandelde vrouwen veel meer gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen dan niet-mishandelde.3-5 In 1992 bleek uit een landelijk grootschalig survey-onderzoek in Nederland dat 21 van de ondervraagde vrouwen ooit fysiek partnergeweld had meegemaakt. Bij de helft van deze vrouwen ging het om ernstig fysiek geweld in de huidige relatie. Non-responsonderzoek toonde aan dat deze uitkomst zeker geen overschatting was van het probleem.6 Onder vrouwelijke patiënten ouder dan 16 jaar die de huisarts bezochten, was de prevalentie van partnergeweld zelfs 37-41.7-9

Een recent Australisch rapport over ziektelast door…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde/-Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, HAG 229, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.S.H.Lo Fo Wong, huisarts-onderzoeker; mw.prof.dr.A.L.M.Lagro-Janssen, huisarts.

Contact mw.S.H.Lo Fo Wong (s.lofowong@hag.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties