‘Minimumprijs voor alcohol verlaagt sterfte’

C5430_F0
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5430

In Schotland is de door alcohol veroorzaakte sterfte met 13,4% gedaald nadat een minimumprijs is ingevoerd. Dat claimen auteurs van een analyse in The Lancet. Met name in armere postcodegebieden namen alcoholgerelateerde ziekenhuisopnamen en mortaliteit sterk af (2023; online 20 maart).

Sinds 1 mei 2018 geldt in Schotland…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties