Minder verwijzingen door huisartsen naar medisch specialisten: gewenste resultaten van consequent beleid

Opinie
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:737-8
Abstract

Het verwijzen van patiënten naar tweedelijnsspecialisten is een kerntaak van de huisarts. Sinds jaar en dag symboliseert de verwijskaart de poortwachtersfunctie van de huisarts in de gezondheidszorg: door het tijdig verwijzen van diegenen wier medische toestand dat vraagt en het buiten de tweede lijn houden van diegenen die daar geen bijdrage aan hun gezondheidstoestand te verwachten hebben.

Gericht verwijzen bevordert de toegankelijkheid van schaarse gespecialiseerde zorg, houdt de medische zorg betaalbaar en behoedt patiënten voor overmatige medische bemoeienis. Het is te beschouwen als een afgeleide van de gezondheidstoestand van de patiëntenpopulatie waar zorg voor wordt verleend en van de diagnostisch-therapeutische mogelijkheden waarover eerste en tweede lijn beschikken. Het ligt dus voor de hand dat er in de loop van de tijd veranderingen optreden in de aard en de frequentie van het verwijzen door de huisarts.

Er blijken hierover echter weinig empirische gegevens beschikbaar te zijn en dat maakt het onlangs…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.prof.dr.C.van Weel, hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties