Veranderingen in zorggebruik in Nederland in de periode 2005-2018

Minder vaak neus- en keelamandelen verwijderd bij kinderen

c4798_f0.jpg
Juliëtte J.C.M. van Munster
Amir H. Zamanipoor Najafabadi
Wilbert B. van den Hout
Peter Paul G. van Benthem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5828
Abstract

Samenvatting

  • Tonsillectomie en adenotomie, al dan niet in combinatie, behoren tot de meest uitgevoerde operaties bij kinderen. Desondanks was de effectiviteit van deze operaties lange tijd beperkt onderbouwd.
  • In Nederland zijn gerandomiseerde gecontroleerde studies gedaan naar de effectiviteit van deze ingrepen bij kinderen met bovensteluchtweginfecties. Daaruit bleek dat een afwachtend beleid gerechtvaardigd is bij kinderen die niet voldoen aan de criteria voor frequente tonsillitis.
  • Op basis van deze studies zijn aanbevelingen opgenomen in landelijke richtlijnen. Ook werd een kwaliteitscyclus ‘verwijderen van neus- en keelamandelen bij kinderen’ doorlopen die heeft bijgedragen aan de implementatie van de aanbevelingen.
  • Wij hebben de aantallen tonsillectomieën en adenotomieën bij kinderen in de periode 2005-2011 vergeleken met die van 2012-2018. Daaruit blijkt dat de effectiviteitsstudies en bijbehorende kwaliteitscyclus tot een enorme afname in het aantal operaties en verwijzingen hebben geleid. Dit betekent een jaarlijkse besparing van naar schatting € 5,3 miljoen aan zorgkosten en € 10,4 miljoen aan maatschappelijke kosten.
Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, afd. Keel-, Neus-, en Oorheelkunde en Hoofd- Hals chirurgie: drs. J.J.C.M. van Munster, arts-onderzoeker (tevens: Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland); prof.dr. Peter Paul G. van Benthem, kno-arts; Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland: drs. A.H. Zamanipoor Najafabadi, promovendus; afd. Biomedical Data Sciences: dr. W.B. van den Hout, gezondheidseconoom.

Contact J.J.C.M van Munster (j.j.c.m.van_munster@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De Nederlandse Zorgautoriteit en LOGEX leverden de data waarop wij de figuren en tabellen in dit artikel hebben gebaseerd.

Auteur Belangenverstrengeling
Juliëtte J.C.M. van Munster ICMJE-formulier
Amir H. Zamanipoor Najafabadi ICMJE-formulier
Wilbert B. van den Hout ICMJE-formulier
Peter Paul G. van Benthem ICMJE-formulier
Juliëtte van Munster
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties