Minder TIA’s en CVA’s vastgesteld tijdens pandemie

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5076

In het eerste jaar van de covid-19-pandemie hebben zich minder mensen bij de huisarts gemeld met hypertensie, een TIA of een CVA. Het aantal mensen bij wie een myocardinfarct of angina pectoris werd vastgesteld, bleef onveranderd.

artikel

Dit blijkt uit een cohortonderzoek onder een grote populatie Rotterdamse patiënten van 30 jaar en ouder in de periode 2016-2020 (Neurology. online 29 december 2021). De onderzoekers gingen na hoe vaak patiënten contact hadden met de huisarts en hoe vaak zij een nieuwe cardiovasculaire diagnose kregen aan de hand van nieuw ingevoerde ICPC-codes in het elektronisch patiëntendossier. Via een ‘time series’-analyse modelleerden ze hoeveel contacten en cardiovasculaire diagnoses ze gedurende de onderzoeksperiode verwachtten. Vervolgens gingen ze na of deze verwachtingen in 2020 uitkwamen.

Direct na het begin van de eerste lockdown, in maart 2020, daalde het aantal contacten met de huisarts voor cardiovasculaire zorg tot 62% van het verwachte aantal (95%-BI: 56-68). Na de eerste lockdown, vanaf juni 2020, steeg het aantal contacten voor cardiovasculaire zorg, maar het bleef lager dan verwacht (93%; 95%-BI: 88-98). Met name patiënten van 66-75 jaar zochten tijdens de eerste lockdown minder vaak contact met de huisarts (58% ten opzichte van verwacht; 95%-BI: 52-65).

Vooral de diagnoses ‘TIA’ en ‘CVA’ werden minder vaak gesteld tijdens de eerste lockdown (TIA: 63% van verwacht; 95%-BI: 41-96 en CVA: 71% van verwacht; 95%-BI: 59-84). Ook kregen minder mensen de diagnosen ‘hypertensie’ (47%; 95%-BI: 38-57) en ‘diabetes mellitus type 2’ (74%; 95%-BI: 0,59-0,92) tijdens de eerste lockdown. Na de lockdown werden de gemiste diagnosen niet ingehaald. Dit betekent dat iedere deelnemende huisarts gemiddeld 8 patiënten met hypertensie zal hebben gemist. Een myocardinfarct en angina pectoris werden wel even vaak vastgesteld als verwacht.

De auteurs maken zich zorgen over het verminderde aantal geconstateerde TIA’s en CVA’s tijdens de covid-19-pandemie. Ze concluderen dat mensen kennelijk makkelijker naar een arts gaan met pijn op de borst dan met neurologische uitvalsverschijnselen. Ze vragen om publieksvoorlichting gericht op de symptomen van een beroerte en benadrukken het belang van tijdige hypertensiebehandeling.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties