Acute zorg tijdens de eerste coronagolf

Leidt een daling van het aantal patiënten zonder covid-19 op de SEH tot gezondheidsschade?
Onderzoek
26-03-2021
Stan J. Hoogcarspel, H.J. (Jeroen) Doodeman, Ditmar Schakenraad en Linda de Nooij

Samenvatting

Doel

Het effect onderzoeken van de eerste covid-19-golf, in combinatie met de lockdown, op de acute zorg.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methoden

Wij verzamelden data van patiënten die de SEH, Eerste Hart Long Hulp en Cardiac Care Unit van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder bezochten. De gegevensverzameling vond plaats in de periode 1 februari-28 juni in 2019 en in dezelfde periode in 2020. Het aantal SEH-bezoeken per dag werd in kaart gebracht. Om de ziekenhuisbezetting te bepalen gingen we uit van het aantal opnames per dag en de gemiddelde ligduur. Als maat voor gezondheidsschade hanteerden we ligduur en mortaliteit.

Resultaten

Het aantal SEH-bezoeken daalde tijdens de lockdown met 27%. Voor de specialismen interne geneeskunde en longgeneeskunde waren tijdens de lockdown het aantal opnames vanaf de SEH hetzelfde, maar was de opnameduur langer. Voor alle andere specialismen was tijdens de lockdown het aantal opnames vanaf de SEH lager maar was de opnameduur gelijk. De mortaliteit was hoger en de opnameduur langer voor patiënten die opgenomen waren voor de specialismen interne geneeskunde en longgeneeskunde. Bij alle andere onderzochte specialismen was er geen sprake van een hogere mortaliteit of een langere opnameduur.

Conclusie

De bedbezetting bij specialismen die geen covid-19-patiënten behandelden was in de lockdown lager dan gebruikelijk. Ook het aantal opnames vanaf de SEH was gedaald. Wij hebben echter geen aanwijzingen kunnen vinden dat patiënten hierdoor gezondheidsschade hebben opgelopen, wanneer we ons daarvoor baseerden op de uitkomstmaten ‘opnameduur’ en ‘mortaliteit’.