Impact van covid-19-maatregelen op de mentale en sociale gezondheid van kinderen

Onderzoek
Maud M. van Muilekom
Michiel A.J. Luijten
Lorynn Teela
J.C. (Tinca) Polderman
Caroline B. Terwee
Josjan Zijlmans
Leonie H. Klaufus
Arne Popma
Kim J. Oostrom
Hedy A. van Oers
Lotte Haverman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6296

Inleiding

Alhoewel er wereldwijd relatief weinig kinderen met SARS-CoV-2 zijn besmet en kinderen daar doorgaans ook minder ziek van worden, kunnen de maatregelen die getroffen zijn om de covid-19-pandemie in te perken wel degelijk een emotionele en sociale impact hebben op kinderen. Met dit onderzoek wilden we daarom inzicht krijgen in deze impact van de eerste lockdown op de mentale en sociale gezondheid van Nederlandse kinderen.

Methode

In april 2020, tijdens de eerste lockdown in de covid-19-pandemie, werden door een representatieve steekproef van Nederlandse kinderen van 8-18 jaar (n = 844) PROMIS-vragenlijsten over hun mentale en sociale gezondheid ingevuld. Van deze vragenlijsten waren Nederlandse referentiegegevens uit 2018 beschikbaar (n = 2401). Wij vergeleken de uitkomsten van beide steekproeven op de volgende uitkomstmaten: algehele gezondheid, relaties met peers, angst, depressieve symptomen, boosheid en problemen door slaapstoornissen. Ook keken wij met afkapwaardes naar het percentage kinderen met een klinisch relevante slechte score…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychosociale Zorg: drs. M.M. van Muilekom, drs. L. Teela, dr. J.C. Polderman, dr. J. Zijlmans en dr. H.A. van Oers, psychologen-onderzoekers; drs. M.A.J. Luijten, methodoloog (tevens: afd. Epidemiologie en Data Science); prof.dr. A. Popma, psychiater; dr. K.J. Oostrom, klinisch neuropsycholoog; dr. L. Haverman, GZ-psycholoog; afd. Epidemiologie en Data Science: dr. C.B. Terwee, epidemioloog. GGD Amsterdam, afd. Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie: drs. L.H. Klaufus, onderzoeker.

Contact L. Haverman (l.haverman@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ZonMW, Zorginstituut Nederland en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis gaven financiële ondersteuning voor de dataverzameling. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Maud M. van Muilekom en Michiel A.J. Luijten hebben een evenredige bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Auteur Belangenverstrengeling
Maud M. van Muilekom ICMJE-formulier
Michiel A.J. Luijten ICMJE-formulier
Lorynn Teela ICMJE-formulier
J.C. (Tinca) Polderman ICMJE-formulier
Caroline B. Terwee ICMJE-formulier
Josjan Zijlmans ICMJE-formulier
Leonie H. Klaufus ICMJE-formulier
Arne Popma ICMJE-formulier
Kim J. Oostrom ICMJE-formulier
Hedy A. van Oers ICMJE-formulier
Lotte Haverman ICMJE-formulier
Lotte Haverman
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties