Lotte Haverman

b1913_f1.jpeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1913

Lotte Haverman is GZ-psycholoog en werkt bij de afdeling Vrouw Kind Centrum (VKC) Psyche van het Amsterdam UMC. Zij is mede-auteur van het artikel over de impact van covid-19-maatregelen op de mentale en sociale gezondheid van kinderen (D6296).

Wat doet u?

‘Ik houd me met name bezig met het meten van patiëntgerapporteerde uitkomsten in de zorg; dus de implementatie van Patient Reported Outcome Measures ofwel PROM. Zowel voor research als voor de zorg voor de individuele patiënt. Hier hebben we ook een evidence-based PROM-portaal voor ontwikkeld: www.hetklikt.nu.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Een belangrijke stap is de oprichting van het PROM Expertise Punt, een multidisciplinair team om de implementatie van PROM’s te realiseren voor medische teams van het Amsterdam UMC die daar interesse in hebben. Wij advieren rondom de keuze en bouw van vragenlijsten en de training van artsen en verpleegkundigen in het bespreken van patiëntenuitkomsten.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘De aanleiding was onze publicatie over de gezondheid van Nederlandse kinderen tijdens de uitbraak van de pandemie en de daaropvolgende lockdown. We werken nu, voor de…

Impact van covid-19-maatregelen op de mentale en sociale gezondheid van kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties