Minder gebruik van alternatieve behandelingen door kankerpatiënten in 2002 dan in 1999

Onderzoek
F.S.A.M. van Dam
M. Goudsmit
Th. Jonker
C.J.T. Eeltink
M.J. Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1731-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van het gebruik van alternatieve diëten en andere alternatieve behandelingen in 2002 in vergelijking met 1999.

Opzet

Descriptief, vragenlijst.

Methode

In de periode 13-26 mei 2002 werden alle patiënten die de poliklinieken van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis bezochten, gevraagd deel te nemen aan een enquête over het gebruik van alternatieve behandelwijzen, de redenen daarvoor, de kosten en de wijze waarop zij geïnformeerd waren. De gegevens werden vergeleken met een soortgelijk onderzoek in de periode 15-19 maart 1999.

Resultaten

Van de 729 patiënten die voor het onderzoek in aanmerking kwamen, weigerden 66 (9) medewerking. Van de resterende 663 patiënten (gemiddelde leeftijd: 58,5 jaar; 28 man) maakten 131 (20) gebruik van een alternatieve behandeling: 43 (7) een alternatief dieet, voornamelijk het Houtsmuller-dieet, en 88 (13) een mix van alternatieve behandelingen zoals homeopathie, vitaminen en kruiden. In 1999 maakten 131 (30) van de 405 ondervraagde patiënten gebruik van een alternatieve behandelwijze, bij 51 (13) van hen was dit een dieet. Van de 43 dieetgebruikers in 2002 dachten 11 (26) dat het dieet het ziekteverloop kon remmen; in 1999 was dit 53 (27/51). Van de 131 gebruikers van alternatieve behandelwijzen in 2002 zeiden 72 (55) over mogelijkheden van de alternatieve behandelwijzen geïnformeerd te zijn door familie en vrienden. Internet en tv speelden een ondergeschikte rol als informatiebron. Van de dieetgebruikers stelden 33 (79) de arts of de verpleegkundige op de hoogte van hun gebruik. De kosten waren voor de dieetgebruikers gemiddeld 170 euro per maand.

Conclusie

Zowel het percentage kankerpatiënten die een alternatief dieet gebruikten als het percentage dieetgebruikers die dachten dat een dieet invloed had op het ziekteverloop, was in 2002 gehalveerd ten opzichte van 3 jaar tevoren.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Prof.dr.F.S.A.M.van Dam, psycholoog (tevens: Universiteit van Amsterdam, vakgroep Klinische Psychologie, Amsterdam); drs.M.J.Muller, statisticus.

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, afd. Psychologie, vakgroep Klinische Psychologie, Amsterdam.

M.Goudsmit, Th.Jonker en C.J.T.Eeltink, studenten psychologie.

Contact prof.dr.F.S.A.M.van Dam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties