Miltruptuur dagen na val: de chirurg coördineert

Opinie
Sven A.G. Meylaerts
Frank J.P. Beeres
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6186
Abstract

Stomp trauma is in Nederland de meest voorkomende vorm van trauma, en is meestal het resultaat van een val of een verkeersongeluk. Vaak komen deze patiënten terecht bij de huisarts of op een Spoedeisende Hulp. Een deel van de patiënten komt daar pas enige tijd na het voorval. Bij deze late presentatie kan het lastig zijn het letsel te herkennen, waardoor er een onderschatting kan plaatsvinden. Indien de behandelend arts zich bewust is van het traumamechanisme en de potentiële gevolgen, kan na een adequate gestandaardiseerde medische evaluatie de juiste behandeling worden gekozen. Dit wordt geïllustreerd met een casus in het artikel ‘Weinig pijn, toch een miltruptuur. Diagnostiek na een stomp buiktrauma’.1 In dit commentaar willen wij enkele overwegingen benadrukken die in acht moeten worden genomen in de analyse en behandeling van dergelijke patiënten, met name over de late presentatie, de andere letsels die kunnen voorkomen na stomp buiktrauma, en…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Heelkunde, Den Haag.

Dr. S.A.G. Meylaerts, traumachirurg; dr. F.J.P. Beeres, aios chirurgie.

Contact dr. S.A.G. Meylaerts (S.Meylaerts@mchaaglanden.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Sven A.G. Meylaerts ICMJE-formulier
Frank J.P. Beeres ICMJE-formulier
Weinig pijn, toch een miltruptuur
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties