Diagnostiek na een stomp buiktrauma

Weinig pijn, toch een miltruptuur

Klinische praktijk
Robert R.J. Coebergh van den Braak
Maarten van der Elst
Jolanda Scheffers
Mark Heitmann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5295
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Na een stomp buiktrauma is de milt het meest en vaak ook het enige aangedane orgaan. Een miltruptuur kan hevige pijnklachten en hemodynamische instabiliteit geven, maar kan ook slechts geringe symptomen geven. Een niet-afwijkend lichamelijk onderzoek na een stomp buiktrauma sluit een miltruptuur niet uit.

Casus

De huisarts verwees een 34-jarige man met blanco voorgeschiedenis naar de afdeling radiologie voor het maken van abdominale echo vanwege toenemende buikpijn en erytrocyten in de urine na een stomp buiktrauma door een val van de fiets 2 dagen eerder. Vanwege vrij vocht op de echo lieten wij een CT-scan maken die een miltruptuur graad III toonde. Patiënt werd conservatief behandeld en na 2 dagen klinische observatie uit het ziekenhuis ontslagen.

Conclusie

Intra-abdominale orgaanschade na een stomp buiktrauma kan zich laat en met geringe symptomen uiten. Bij nieuwe, progressieve of lang persisterende klachten is beeldvormend onderzoek nodig. Hemodynamisch stabiele patiënten met een miltruptuur worden vaak niet-operatief behandeld; duidelijke instructies over fysieke inspanning en poliklinische controle zijn hierbij van belang.

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

Afd. Heelkunde: drs. R.R.J. Coebergh van den Braak, anios chirurgie; dr. M. van der Elst, traumachirurg.

Afd. Radiologie: drs. J. Scheffers, radioloog.

Rotterdam.

Drs. M. Heitmann, huisarts.

Contact drs. R.J.J. Coebergh van den Braak (robertcoebergh@me.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Robert R.J. Coebergh van den Braak ICMJE-formulier
Maarten van der Elst ICMJE-formulier
Jolanda Scheffers ICMJE-formulier
Mark Heitmann ICMJE-formulier
Miltruptuur dagen na val: de chirurg coördineert
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De bijdrage over de miltruptuur is degelijk en staat stil bij de stille periode die na een ogenschijnlijk onschuldig buiktrauma moet worden betrokken. Het is mij opgevallen, dat collega's buikpijn ook associëren met bloed in de vrije buikholte. Kan er aan de hand van uw bijdrage nog eens op gewezen worden dat een hematoperitoneum geen pijn hoeft te veroorzaken, tenzij er orgaanschade is?

 

Raymond Leclerq, deeltijd docent UM