Mij’n Zorg
Open

Redactioneel
12-10-2017
Yolanda van der Graaf en Pieter van Eijsden

Een belangrijk deel van hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes en kanker wordt veroorzaakt door factoren in onze omgeving en liggen buiten de invloedsfeer van dokters. Moeten artsen dan alleen de ‘machine’ repareren of moeten zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de leefstijl van een patiënt, diens familie, de wijk of de hele bevolking? Die vraag willen wij bespreken op de aanstaande NTvG Dag.

Vorig jaar besloten wij financiële steun te geven aan een rechtszaak die door een roker is aangespannen tegen de tabaksindustrie. Dat is een ongewone stap voor een medisch tijdschrift, maar wel begrijpelijk als je naar de recente Nederlandse cijfers ...