NTvG Dag 2016: Geld & Zorg

Op zaterdagmiddag 5 november 2016 vond de zevende NTvG Dag plaats in de Rode Hoed te Amsterdam.

Het thema dit jaar was ‘Geld & Zorg’.

Per jaar geven we in Nederland bijna 100 miljard euro uit aan gezondheidszorg. Dit zou ons een lang en gelukkig leven moeten opleveren. Maar: besteden we deze 100 miljard wel doelmatig en rechtvaardig? Om die vraag te kunnen beantwoorden werd tijdens de NTvG Dag inzicht gegeven in het wetenschappelijke, bestuurlijke en politieke proces dat leidt tot de verdeling zoals die nu is. Vanuit die basis werd verder gedebatteerd over fundamentele vragen ten aanzien van het zorgbudget. Dit alles in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen, die zullen worden gehouden in het voorjaar van 2017.

Programma
De middag werd voorgezeten door journalist Malou van Hintum.

13:30  Ontvangst
 
14:00  Introductie van het thema

  • Patrick Bossuyt - 'Het Zorginstituut als poortwachter van het basispakket'
  • Matthijs Versteegh - 'Waar(de) voor je geld?' 
  • Wouter Bos - 'Zorguitgaven in het politieke debat: waarom gaat het zoals het gaat?'   

15:00  NTvG Lezing
'Politiek is niets anders dan geneeskunde op grote schaal' 
door Johan Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Erasmus MC
               
15:30  Pauze
 
16:00  Interactief debat
over de stelling: 'We worden niet beter van nog meer curatieve zorg'

  • Koos van der Hoeven
  • Marielle Jambroes
  • Wanda de Kanter
  • Marcel Levi

17:30  Afsluiting en borrel

Hiernaast ziet u een kleine impressie van eerdere NTvG Dagen

 

Veel sprekers hebben ook bijgedragen aan het boek 'De dokter en het geld. Artsen (her)berekenen de kosten van de zorg' onder redactie van prof.dr. Marcel Levi