Microchirurgische vasovasostomie in het Erasmus MC, 1998-2002: resultaten en voorspellende factoren

Onderzoek
G.R. Dohle
M. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2743-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de resultaten van microchirurgische vasovasostomie met speciale aandacht voor technische aspecten en voorspellende factoren voor een succesvolle ingreep.

Opzet

Descriptief.

Methode

In 1998-2002 werden 217 vasovasostomieoperaties verricht in dagbehandeling in het Erasmus MC te Rotterdam.

Resultaten

De refertilisatie was succesvol bij 77 van de mannen; spontane zwangerschap binnen 1 jaar na de ingreep trad op bij gemiddeld 42 van de paren. De belangrijkste voorspellende factoren voor een succesvolle ingreep waren het tijdsinterval tussen vasectomie en vasovasostomie en de leeftijd van de partner. De kans op een geslaagde refertilisatie nam af van 89 bij een interval < 5 jaar tot 62 bij een interval > 15 jaar; de kans op een spontane zwangerschap daalde van respectievelijk 56 naar 21. Epididymale disfunctie bleek de belangrijkste oorzaak voor de afname van het aantal technisch geslaagde ingrepen en de verminderde zwangerschapskans bij een toenemend tijdsinterval tussen vasectomie en refertilisatie. Indien de partner van de geopereerde man ouder was dan 35 jaar, daalde het zwangerschapspercentage naar 20. De kans op een secundaire epididymale obstructie was 25 na een interval > 10 jaar. Een vaso-epididymostomie is noodzakelijk om in deze situatie de doorgankelijkheid te herstellen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2743-7

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Urologie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Hr.dr.G.R.Dohle, uroloog; mw.M.Smit, assistent-geneeskundige.

Contact hr.dr.G.R.Dohle (g.r.dohle@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties