Micro-organismen in de lucht en het 'sick building'-syndroom
Open

Stand van zaken
10-06-1993
K.B. Teeuw, C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls en J. Verhoef
Aanvaard op 06-05-1992.
Gepubliceerd op 10-06-1993.
In print verschenen in week 23 1993.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1132-5