Mevrouw D.C. van Straaten-Hage 70 jaar arts.

M.J. Krol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1082-3
Download PDF

– Op 21 juli 1986 zal het 70 jaar geleden zijn dat Dina Cornelia Hage bevorderd werd tot arts. Zij werd op 1 december 1890 geboren in St. Maartensdijk op Tholen waar zij woonde tot haar twaalfde jaar. Hoewel zij thans op 95-jarige leeftijd nog in goede gezondheid verkeert, had zij destijds een zwak gestel; de frequente contacten met de huisarts deden zo al vroeg het plan in haar rijpen geneeskunde te gaan studeren. Zij bezocht de middelbare school in Bergen op Zoom en studeerde in Utrecht. Na het artsexamen ging zij in 1916 werken in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, het eerste jaar op de afdeling Infectieziekten die toen nog gehuisvest was in barakken. In 1918 begon zij, ook in het Wilhelmina Gasthuis, haar opleiding tot oogarts bij professor Zeeman. Haar voornemen om na het beëindigen van haar opleiding in het toenmalige Nederlands-Indië te gaan werken, heeft zij laten varen toen zij in het huwelijk trad met de zenuwarts J.J.van Straaten. Naast de zorg voor haar gezin met drie kinderen oefende zij in Rotterdam een oogheelkundige praktijk uit; zij opereerde in het toenmalige Diaconessen Ziekenhuis. Te zamen met haar vriendinnen en collega's, de dames Schappert en Quartero, ontbrak zij nooit op een vergadering van het Oogheelkundig Genootschap. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1941 in het concentratiekamp Buchenwald, zette zij met onverminderde energie haar praktijk voort tot eind 1953. Ook thans houdt zij zich nog met opvallende scherpzinnigheid en belangstelling op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en van de vooruitgang van de wetenschap.

Er worden haar nog goede jaren toegewenst.

Gerelateerde artikelen

Reacties