Oogarts Marie du Saar (1860-1955)

Nederlands eerste vrouwelijke medisch specialist

Foto van Marie du Saar
Tineke van Loosbroek
Jan E.E. Keunen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7611
Abstract

Marie Hammer-du Saar was de eerste vrouwelijke medisch specialist van Nederland. In 1891 vestigde zij zich als zelfstandig oogarts in Amsterdam. Ondanks haar talent en inzet werd de praktijk geen succes. Waardoor verliep haar carrière zo moeizaam?

Samenvatting

Dr. Marie Hammer-du Saar (1860-1955) was de eerste vrouwelijke medisch specialist van Nederland. Tot voor kort was weinig over haar bekend. Dit veranderde door de vondst van haar privéarchief. Zij werd in Amsterdam tot oogarts opgeleid. Na een parallel promotietraject vestigde zij zich in 1891 als zelfstandig oogarts in Amsterdam. Voorafgaand hieraan organiseerde zij een studiereis langs Europese oogklinieken om zich van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Bij de uitoefening van haar specialisme liep Marie du Saar aan tegen maatschappelijke en persoonlijke hindernissen. Uit het archief wordt duidelijk dat haar oogartsenpraktijk niet aansloot bij wat de maatschappij destijds als van nature geschikt voor een vrouwelijke arts beschouwde. Door een samenspel van ongunstige factoren zag zij zich in 1898 genoodzaakt haar beroep als oogarts op te geven, hetgeen zij in haar brieven betreurde. In dit historisch perspectief wordt ingezoomd op deze tot nu toe verborgen geschiedenis.

Auteursinformatie

Nijmegen: drs. C.M. van Loosbroek, historica; em.prof.dr. J.E.E. Keunen, oogarts.

Contact C.M van Loosbroek (loosbroekvries@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tineke van Loosbroek ICMJE-formulier
Jan E.E. Keunen Niet beschikbaar
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties