Is metronidazol mutageen en (of) carcinogeen?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2248-9

VRAAG 22. In de rubriek Vraag en Antwoord staat dat metronidazol een bewezen mutagene en bij verschillende diersoorten carcinogene stof is (1989; 1756).

In het Repertorium 1989 (uitgever: Nefarma) staat dat metronidazol mutageen en karyotoxisch is bij micro-organismen. Mijns inziens geeft deze uitdrukking niet duidelijk weer dat men hier te maken heeft met een carcinogene stof.

Een arts die weet dat metronidazol carcinogeen is, zal deze stof slechts op zeer stringente indicatie voorschrijven. Het komt mij wenselijk voor dat er grotere duidelijkheid komt aangaande het gevaar van metronidazol. Het is een in de algemene praktijk tamelijk veel gebruikt middel.

ANTWOORD. Metronidazol is bij knaagdieren in zeer hoge doseringen carcinogeen gebleken. Bij andere diersoorten is dat niet bevestigd. In enkele grootschalige retrospectieve onderzoekingen in de V.S. is evenmin gebleken, dat gebruik van metronidazol het risico van het ontstaan van maligne tumoren verhoogt. Desondanks wordt om deze reden het gebruik in de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties