Kwaliteit uitgedrukt in maat en getal

Meting van kraakbeenkwaliteit met behulp van MRI

Klinische praktijk
Jasper van Tiel
Edwin H.G. Oei
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6340
Abstract

Samenvatting

‘Delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage’ (dGEMRIC) en ‘T2-mapping’ zijn nieuwe MRI-technieken om kwaliteit van het kraakbeen in maat en getal te beoordelen. Het voordeel van deze nieuwe technieken is dat het verlies van belangrijke bestanddelen van kraakbeen kan worden gedetecteerd, al voordat schade en vormafwijkingen van kraakbeen zichtbaar zijn op röntgenfoto’s en met reguliere MRI technieken. De nieuwe MRI-technieken kunnen worden gebuikt om de effectiviteit van potentiële preventieve of ziektemodificerende therapieën in een vroeg stadium van kraakbeenziekten, bijvoorbeeld van artrose, te onderzoeken. Mogelijk kunnen dGEMRIC en T2-mapping in de toekomst ook worden ingezet in de dagelijkse praktijk om artrose eerder te kunnen diagnosticeren of om ziekteprogressie te kunnen voorspellen. Hiervoor is echter nog veel onderzoek noodzakelijk. In het Erasmus MC in Rotterdam wordt daarom gewerkt aan de validatie, implementatie en vertaling naar de kliniek van deze en andere nieuwe technieken om kraakbeenkwaliteit in maat en getal te meten.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Radiologie, Rotterdam.

Contact dr. E.H.G. Oei (e.oei@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jasper van Tiel ICMJE-formulier
Edwin H.G. Oei ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties