Advies van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Behandeling van kraakbeendefecten in de knie

Klinische praktijk
Marleen H. van der Linden
Daniël B.F. Saris
Sjoerd K. Bulstra
Pieter Buma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5719
Abstract

Samenvatting

  • Kraakbeendefecten in de knie komen frequent voor en geven relevante beperkingen voor de patiënt.

  • Ze worden gediagnosticeerd en gecategoriseerd met MRI en artroscopie.

  • De chirurgische behandeling van diepe kraakbeendefecten omvat beenmergstimulerende technieken (microfractuurbehandeling), kraakbeenceltherapieën (autologe-chondrocytenimplantatie) en weefselvervangende therapieën (osteochondrale autologe transplantatie).

  • Microfractuurbehandeling en osteochondrale autologe transplantatie zijn geschikt voor de behandeling van kraakbeendefecten die kleiner zijn dan respectievelijk 2 en 4 cm2, en die reiken tot aan het subchondrale bot.

  • Autologe-chondrocytenimplantatie is een geschikte methode voor symptomatische enkelvoudige kraakbeendefecten groter dan 2 cm2 bij volwassenen tot 50 jaar.

  • Er zijn geen duidelijke verschillen met betrekking tot de effectiviteit van microfractuurbehandeling, autologe-chondrocytenimplantatie en osteochondrale autologe transplantatie voor de behandeling van kleine defecten: alle technieken laten goede klinische en functionele resultaten zien op de korte en middellange termijn.

  • Nieuwe tweede- en derdegeneratietechnieken voor autologe-chondrocytenimplantatie resulteren mogelijk in duurzamer weefselherstel en betere langetermijnresultaten voor kraakbeendefecten groter dan 4 cm2 vergeleken met microfractuurbehandeling.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Orthopedie, Utrecht.

Dr. M.H. van der Linden, aios orthopedie; prof.dr. D.B.F. Saris, orthopedisch chirurg.

UMC Groningen, afd. Orthopedie, Groningen.

Prof.dr. S.K. Bulstra, orthopedisch chirurg.

UMC St Radboud, afd. Orthopedie, Nijmegen.

Prof.dr. P. Buma, bioloog.

Contact prof.dr. D.B.F. Saris (d.saris@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5719; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 31 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen H. van der Linden ICMJE-formulier
Daniël B.F. Saris ICMJE-formulier
Sjoerd K. Bulstra ICMJE-formulier
Pieter Buma ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties