Methylprednisolon en chloorambucil bij idiopathische membraneuze nefropathie

Nieuws
R. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:997

Ponticelli et al. verrichtten een prospectief gerandomiseerd onderzoek bij 81 patiënten met een nefrotisch syndroom (proteïnurie ten minste 3,5 gram per etmaal) en bij wie met een nierbiopsie membraneuze nefropathie was vastgesteld.1 Geen van hen was tevoren behandeld en geen van hen had een serumcreatininegehalte hoger dan 150 µmoll…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties