Geen preventie, wel een effect in de TREAT EARLIER-studie

Methotrexaat om reumatoïde artritis te voorkomen?

Horloge in hand
Alfons A. den Broeder
Noortje van Herwaarden
Maike H.M. Wientjes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7330
Abstract

Reumatoïde artritis (RA) is een potentieel invaliderende aandoening. Behandeling met methotrexaat begint doorgaans zodra er klinische artritis wordt waargenomen, maar geneest de ziekte niet. Chronische behandeling blijft vrijwel altijd nodig. Is het zinvol eerder met de behandeling te beginnen, al voor de diagnose te stellen is? Dat werd onderzocht in de ‘TREAT EARLIER’-studie. Wat betekenen de resultaten van deze studie voor de praktijk?

De ‘TREAT EARLIER’-studie is een gerandomiseerd en geblindeerd onderzoek naar het effect van eenmalige intramusculaire toediening van glucocorticoïden en een jaar lang methotrexaat wekelijks oraal bij mensen met inflammatoire gewrichtsklachten.1 Het ging daarbij om recent ontstane klachten van de gewrichten die verdacht zijn voor ontwikkelende reumatoïde artritis (RA), zoals stijfheid en pijn van handen, polsen en voeten (artralgieën). Daarnaast moesten tekenen van ontsteking op MRI-scan van handen en/of voeten te zien zijn. Elders in het NTvG worden de resultaten beknopt weergegeven (D7188).

De uitkomsten na 2 jaar lieten zien dat de behandeling de ontwikkeling naar RA niet kon voorkomen. De mensen in de methotrexaatgroep waren echter beter af voor wat betreft pijn en stijfheid, functioneren en productiviteit, ook in het tweede jaar, toen zij al gestopt waren met de methotrexaat. Dit Nederlandse onderzoek is van hoge kwaliteit, maar omdat de primaire uitkomst negatief is, is de interpretatie…

Auteursinformatie

Sint Maartenskliniek, afd. Reumatologie, Nijmegen: dr. A.A. den Broeder, reumatoloog-epidemioloog (tevens: Radboudumc, afd. Reumatologie, Nijmegen); dr. N. van Herwaarden, reumatoloog-klinisch farmacoloog (tevens: Radboudumc, afd. Farmacologie en Toxicologie, Nijmegen); drs. M.H.M. Wientjes, onderzoeker.

Contact A.A. den Broeder (a.denbroeder@maartenskliniek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Alfons A. den Broeder ICMJE-formulier
Noortje van Herwaarden ICMJE-formulier
Maike H.M. Wientjes ICMJE-formulier
Vroege behandeling van reumatische artritis

Ook interessant

Reacties