Metformine verbetert overleving bij borstkanker niet

David J. Brinkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5193

Patiënten met borstkanker maar zonder diabetes metformine geven, verbetert hun overleving niet. Dat is de conclusie van een grote RCT uit Amerika, Canada, Groot-Brittannië en Zwitserland, waarover recent een publicatie verscheen in JAMA (2022; online 24 mei).

Metformine is een oraal bloedglucoseverlagend middel dat medicamenteuze behandeling van eerste…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties