Nieuwe behandeling voor gemetastaseerd hormoongevoelig mammacarcinoom

Combinatie exemestaan en everolimus effectief maar soms toxisch

Klinische praktijk
Jeroen Vincent
Maaike de Boer
Dorien J.A. Lobbezoo
Ruud E.H. Smeets
Vivianne C.G. Tjan-Heijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7523
Abstract

Dames en Heren,

In Nederland wordt de diagnose 'invasief mammacarcinoom' jaarlijks bij circa 14.000 vrouwen gesteld. Binnen 5 jaar ontwikkelt 15% van hen metastasen, maar ook daarna kunnen metastasen ontstaan.1,2 Tot voor kort werd bij patiënten met gemetastaseerde hormoongevoelige tumoren vooral gebruikgemaakt van hormonale monotherapie. Sinds 1 januari 2013 is de combinatie exemestaan en everolimus aan dit arsenaal toegevoegd. Wij beschrijven 2 patiënten met gemetastaseerd hormoongevoelig mammacarcinoom die werden behandeld met deze combinatie en die daarvan bijwerkingen ondervonden.

Patiënt A is een 73-jarige vrouw. Tijdens een reguliere controle vertelde ze last te hebben van extreme vermoeidheid en pijnlijke afwijkingen in de mond, waardoor de voedselinname minimaal was. 16 jaar geleden werd bij haar een mammacarcinoom rechts (pT1cN0M0) vastgesteld; deze was oestrogeen- en progesteronreceptorpositief, HER2/neu niet geamplificeerd. Patiënte onderging een mammasparende operatie, gevolgd door radiotherapie. Er was geen indicatie voor adjuvante systemische therapie. Zij presenteerde zich 3 jaar geleden met…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afd. Medische oncologie, Maastricht.

Drs. J. Vincent, internist in opleiding tot medisch oncoloog (thans: internist-hematoloog/medisch oncoloog, Elkerliek Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Helmond); drs. D.J.A. Lobbezoo, arts-onderzoeker (tevens: aios interne geneeskunde, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven); dr. M. de Boer en prof.dr. V.C.G. Tjan-Heijnen, medisch oncologen.

St. Anna Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Geldrop.

Drs. R.E.H. Smeets, internist-hemato-oncoloog.

Contact drs. J. Vincent (j.vincent@elkerliek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: V.C.G. Tjan-Heijnen ontving een onderzoeksubsidie van Novartis voor een register van metastatische borstkanker in centra in Zuidoost-Nederland dat inzicht gaf in de kwaliteit van endocriene behandeling en prognostische factoren.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen Vincent ICMJE-formulier
Maaike de Boer ICMJE-formulier
Dorien J.A. Lobbezoo ICMJE-formulier
Ruud E.H. Smeets ICMJE-formulier
Vivianne C.G. Tjan-Heijnen ICMJE-formulier
Hyperglykemie bij gebruik van everolimus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties