Meten en riten

Historisch perspectief
08-07-2019
Fenneke Sysling
Aanvaard op 03-04-2019.
Gepubliceerd op 08-07-2019.
In print verschenen in week 28 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3554