Met BRCA-mutatie kan mammogram juist tot borstkanker leiden

Met BRCA-mutatie kan mammogram juist tot borstkanker leiden
Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1490

Vrouwen met een mutatie aan het BRCA1 -gen bij wie voor hun dertigste al röntgenonderzoek van de borstkas is verricht, hebben een tweemaal verhoogd risico op borstkanker op latere leeftijd. Hun risico bij lage stralingsdoses is daarmee beduidend hoger dan uit eerdere studies naar voren is gekomen.

Dit schrijft een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties