Met BRCA-mutatie kan mammogram juist tot borstkanker leiden

Met BRCA-mutatie kan mammogram juist tot borstkanker leiden
Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1490

artikel

Vrouwen met een mutatie aan het BRCA1 -gen bij wie voor hun dertigste al röntgenonderzoek van de borstkas is verricht, hebben een tweemaal verhoogd risico op borstkanker op latere leeftijd. Hun risico bij lage stralingsdoses is daarmee beduidend hoger dan uit eerdere studies naar voren is gekomen.

Dit schrijft een internationale groep onderzoekers onder leiding van Anouk Pijpe en Flora van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut in BMJ (2012;345:e5660). Jonge vrouwen met zo’n mutatie zouden dan ook alleen met niet-ioniserende straling moeten worden gevolgd, aldus de auteurs. In Nederland is dit al de richtlijn opgenomen en worden vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker al langer niet meer aan röntgenstraling blootgesteld.

In de retrospectieve studie zijn gegevens samengevat van 3 eerdere onderzoeken uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, met in totaal 1993 draagsters van een BRCA-mutatie. Van hen hadden 848 borstkanker, en hoe vaker de vrouwen op jonge leeftijd waren blootgesteld aan ioniserende straling, hoe hoger hun risico, schrijven de onderzoekers – al konden zij slechts achteraf schatten wat de totale dosis was die de vrouwen hadden ontvangen. De risicoverhoging (hazardratio: 1,9; 95%-BI: 1,2-3,0) treft in ieder geval draagsters van de BRCA1-mutatie; de groep vrouwen met een BRCA2 -mutatie was te klein om tot significante oordelen te komen. Bij vrouwen die tussen hun 30ste en 40ste levensjaar aan straling waren blootgesteld was het risico niet verhoogd.

(Bijdrage: Hans van Maanen.)

Gerelateerde artikelen

Reacties