Uitbreiding van de genetische diagnostiek op borstkanker

CHEK2-mutatie in Nederlandse borstkankerfamilies

Klinische praktijk
Muriel A. Adank
Frederik J. Hes
Wendy A.G. van Zelst-Stams
M. Petrousjka van den Tol
Caroline Seynaeve
Jan C. Oosterwijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8910
Abstract

Samenvatting

  • In de meerderheid van de borstkankerfamilies wordt met DNA-diagnostiek geen BRCA1- of BRCA2-mutatie aangetoond en blijft de genetische oorzaak onverklaard.
  • Sinds kort wordt bij een vermoeden op erfelijke borstkanker standaard ook getest op de CHEK2*1100delC-mutatie.
  • De 1100delC-mutatie in het CHEK2-gen kan het optreden van borstkanker in circa 5% van de ‘non-BRCA1/2’-families in Nederland verklaren.
  • Deze CHEK2*1100delC-mutatie geeft in de algemene bevolking een lichte verhoging van het risico op borstkanker, maar voor een eerstegraads vrouwelijk familielid van iemand met familiaire borstkanker is het borstkankerrisico 35-55%.
  • Draagsters van de CHEK2*1100delC-mutatie die borstkanker hebben of hebben gehad, hebben een verhoogd risico op contralaterale borstkanker; er zijn aanwijzingen dat de prognose ongunstiger is.
  • Heterozygote CHEK2*1100delC-mutatiedraagsters uit borstkankerfamilies komen in aanmerking voor jaarlijkse mammografie en specialistische borstcontrole in de leeftijd van 35-60 jaar.
  • Prospectief onderzoek in CHEK2-families is belangrijk om op termijn tot specifiekere behandel- en screeningsadviezen te komen.
Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Klinische Genetica: dr. M.A. Adank, klinisch geneticus.

Afd. Chirurgie: dr. M.P. van den Tol, oncologisch chirurg.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Leiden.

Dr. F.J. Hes, klinisch geneticus.

Radboudumc, afd. Genetica, Nijmegen.

Dr. W.A.G. van Zelst-Stams, klinisch geneticus.

ErasmusMC Kanker Instituut, afd. Interne Oncologie, Rotterdam.

Dr. C. Seynaeve, internist-oncoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Genetica, Groningen.

Dr. J.C. Oosterwijk, klinisch geneticus.

Contact dr. M.A. Adank (m.adank@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Arjen Mensenkamp en dr. Carli Tops van de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek droegen bij aan de voorbereiding van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Muriel A. Adank ICMJE-formulier
Frederik J. Hes ICMJE-formulier
Wendy A.G. van Zelst-Stams ICMJE-formulier
M. Petrousjka van den Tol ICMJE-formulier
Caroline Seynaeve ICMJE-formulier
Jan C. Oosterwijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties