Mentor wil handelen voor een wilsbekwame patiënt

Wat is passende vertegenwoordiging van kwetsbare mensen?
Commentaar
18-09-2017
H.V.U. (Riekje) Kaptein

De zorg voor mensen met dementie kan doorschieten. Stelt u zich de volgende situatie eens voor: een alleenstaande, 67-jarige vrouw lijdt aan beginnende vasculaire dementie. Ze wordt in het verpleeghuis opgenomen vanwege een rechtszijdig CVA met een hemiparese links. De specialist ouderengeneeskunde ziet haar met enige regelmaat, onder meer vanwege krampen en pijn in de paretische zijde. De rechter heeft een mentor benoemd. In de beslissing van de rechter staat de volgende motivering: ‘tijdelijk of duurzaam niet in staat ten volle haar niet-vermogensrechtelijke belangen waar te nemen’. De mentor is betrokken en patiënte waardeert haar steun en hulp.

De specialist ouderengeneeskunde vindt dat patiënte in staat is haar zorgplan te begrijpen en te overzien. Hij bespreekt het plan met haar in aanwezigheid van de mentor en nodigt patiënte uit te ondertekenen, zoals dat gebruikelijk is. Dan stelt de mentor dat uitsluitend ondertekening door haarzelf rechtsgeldig kan zijn, want de rechter heeft immers ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee