Meningo-encefalitis en hydrocefalus veroorzaakt door Epstein-Barr-virus

Klinische praktijk
J.M. van der Klooster
J.L.C.M. van Saase
A.F. Grootendorst
H.A.W. Sinnige
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:650-4
Abstract

Samenvatting

Bij een 35-jarige vrouw met plotseling ontstane somnolentie, verwardheid en een trage, onregelmatige ademhaling werd door middel van serologisch onderzoek en een polymerase-kettingreactie (PCR) van de liquor cerebrospinalis, de diagnose ‘meningo-encefalitis door Epstein-Barr(EBV)-virus’ gesteld. Patiënte kreeg papiloedeem en een dubbelzijdige N.-abducensparese. Een CT-scan toonde diffuus hersenoedeem en een triventriculaire hydrocefalus. Behandeling met een ventriculoperitoneale drain en ganciclovir leidde tot volledig herstel.

Meningo-encefalitis is een niet zeldzame, doch weinig beschreven complicatie van mononucleosis infectiosa. Het verloop is doorgaans mild met een spontaan en volledig herstel. Hydrocefalus ten gevolge van een aqueductstenose is een complicatie van EBV-meningo-encefalitis die nog niet eerder bij volwassenen beschreven is. Aan deze ziekte moet worden gedacht bij verdere achteruitgang van de klinische toestand of bij toename van neurologische symptomen.

Auteursinformatie

Sint Clara Ziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Interne Geneeskunde en Intensive-caregeneeskunde: J.M.van der Klooster, assistent-geneeskundige (thans: IJsselland Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 690, 2900 AR Capelle aan den IJssel); dr.A.F.Grootendorst, internist-intensivist.

Afd. Neurologie: H.A.W.Sinnige, neuroloog.

Contact Afd. Nefrologie: dr.J.L.C.M.van Saase, internist-nefroloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties