In memoriam W.J.Royaards.

J.C. van Es
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:503-4

– Op 5 januari 1997 overleed Willem Jan Royaards, 90 jaar oud. Uit het grote aantal aanwezigen bij de herdenkingsdienst en de condoleance kan worden afgeleid hoezeer hij tot op hoge leeftijd aan het maatschappelijke leven heeft deelgenomen. Royaards werd op 15 maart 1906 te Utrecht geboren. Na het Christelijk Gymnasium in Utrecht te hebben doorlopen, verkoos hij arts te worden, hoewel het merendeel van zijn vrienden rechten ging studeren. Deze zeer bewuste beroepskeuze is waarschijnlijk mede ingegeven door het feit dat hij op zeer jonge leeftijd zijn vader als gevolg van een langdurige ernstige ziekte heeft verloren. Hij werd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties