In memoriam C.F.A.Heijen.

M.F. Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:263-4

– Op 9 december 2002 overleed op 76-jarige leeftijd Arthur Heijen, arts-microbioloog. Heijen was een markante persoonlijkheid die vele beroeps- en maatschappelijke functies heeft bekleed. Hij was erelid van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), oud-voorzitter van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) en erelid van de medische staf van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Heijen werd geboren op 11 augustus 1926 te Kerkrade. Na zijn middelbareschoolopleiding aan de rooms-katholieke hbs Sint Bernardinus te Heerlen studeerde hij geneeskunde aan de universiteiten van Leiden en Groningen. In maart 1955 legde hij het artsexamen af, waarna hij zich specialiseerde…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties