In memoriam prof.dr.P.H.M.Schillings.

U.J. van Haelst
D.J. Ruiter
J.L. Slooff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1230
Download PDF

- Op 7 maart van dit jaar is prof.dr.P.H.M.Schillings in zijn 78e levensjaar in Nijmegen plotseling overleden. Aanvankelijk als docent en vanaf 1965 als hoogleraar Pathologische Anatomie heeft hij zich gedurende meer dan 22 jaar naar zijn beste vermogen ten dienste gesteld van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en de faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens die lange periode vervulde hij zijn taak ook als hoofd van de afdeling toen zijn voorganger, prof.H. Wijers, met emeritaat ging. Vele collegae, vakgenoten en assistenten in opleiding erkenden hem als een patholoog in hart en nieren, plichtsgetrouw, minutieus en kritisch. Hij was een graag gehoorde docent, die steeds de tijd vond om elk hoorcollege tot in de puntjes te verzorgen, net zo goed als zijn voordrachten. Zijn brede belangstelling stelde hem in staat over vele aspecten van zijn vak in discussie te treden en promovendi en onderzoekers van andere disciplines in hun experimenteel wetenschappelijk werk te begeleiden en te ondersteunen. Ook gedurende zijn emeritaat bleef bij hem de belangstelling bestaan voor de snelle en moderne ontwikkelingen binnen de pathologie.

Schillings had een vast geloof. In discussies over ethische problemen en actuele onderwerpen kon hij stevig aan zijn visie vasthouden, doch hij betoonde zich met enige humor buigzaam als tegenargumenten de overhand kregen. Zijn interesse voor de geschiedenis van de geneeskunde is velen bekend. Zo fungeerde hij gedurende vele jaren als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Anatomisch Museum in Nijmegen. Wat zijn hobby's betreft, gaf hij behalve aan het lezen van gedegen literatuur ook hoge prioriteit aan deskundig hovenieren. Met enthousiasme creëerde hij in de voorbije jaren zijn eigen hortus botanicus.

Velen hebben op 10 maart jongstleden in de Cenakelkerk van de Heilige Landstichting voor hem gebeden en hem daar naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij wensen zijn echtgenote, de overige gezinsleden en zijn naaste familieleden veel sterkte bij het verwerken van zijn heengaan.

Gerelateerde artikelen

Reacties